Polityka Prywatności

InteligentnyDom.pl szanuje Państwa prywatność, nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników naszych serwisów.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do InteligentnyDom.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te, to w większości przypadków imię, nazwisko i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu lub do otrzymywania przez Państwa zamówionych informacji. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Czas przetwarzania danych osobowych jest nieokreślony, zależny od preferencji użytkownika. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Szepietowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SMARTech – Inteligentny Dom z siedzibą przy Skwerze Wyszyńskiego 5/54, 01-015 Warszawa, NIP 5241166727, zwany tu InteligentnyDom.pl.

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swych danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do InteligentnyDom.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej InteligentnyDom.pl. W każdej chwili możliwe jest wypisanie się z niej przez czytelnika. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala InteligentnyDom.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

InteligentnyDom.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości InteligentnyDom.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. nowości), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do InteligentnyDom.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyliśmy serwisy i czasopisma należące do InteligentnyDom.pl, aby pomagać czytelnikom poznać nowoczesne rozwiązania służące ich wygodzie, bezpieczeństwu i oszczędności energii. Mimo, że prezentujemy praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo atrakcyjne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkich porad i informacji, jakie prezentujemy. Informacje, które udostępniamy powinny być szczegółowo weryfikowane w innych źródłach, pod kątem możliwości wykorzystania we własnej sytuacji.

Zawarte w serwisach i czasopismach należących do InteligentnyDom.pl informacje zawsze zgadzają się z naszą opinią i opinią właśnie są. InteligentnyDom.pl nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie przez czytelników informacji uzyskanych od InteligentnyDom.pl.

 

Zmiany polityki prywatności

InteligentnyDom.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się zawsze na stronie https://www.inteligentnydom.pl/polityka-prywatnosci.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: InteligentnyDom.pl szanuje Państwa prywatność, nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników naszych serwisów.